Kurzy probíhají prezenčně nebo online (Skype, Teams)

Kurzy obchodní AJ

Komunikace v AJ se zaměřením na plynulý projev a soft-skills při kontaktu se zákazníkem

Cíl kurzu pro úroveň A2/B1 : Osvojit si fráze a přímé zdvořilostní otázky, plynulý, sebevědomý projev, pochopení formální a neformální AJ, základní srozumitelná komunikace se zákazníky, porozumění textu i mluvenému projevu v dané úrovni.

Cíl kurzu pro úroveň B2/C1: Osvojit si plynulý projev s využitím přímých i nepřímých otázek, komunikovat plynule a sebevědomě (schopnost přemýšlet v AJ), přesné používání formálních a neformálních frází, efektivní komunikace se zákazníky ve firmě i na konferencích.

Příprava k maturitě a na mezinárodní zkoušky 

Kurzy jsou individuálně zaměřené na problematiku gramatiky či konverzace.  Od 3. ročníku SŠ se studenti připravují ke složení maturitní zkoušky z AJ a procvičují konverzaci maturitních otázek. Individuální příprava na zkoušky PET, FCE a FAE.

Skupinové či individuální kurzy

Kurz pro začátečníky (A0-A2)

Kurz pro začátečníky je zaměřen na získání základních znalostí AJ, osvojení frází potřebných při komunikaci na dovolené, při cestování, na letišti, v obchodě, v hotelu, ve směnárně atp.  Již od 1. lekce studenti hovoří - systém SMALL TALKS na který postupně "nabalují" další slovní zásobu a rozšiřují rozhovory. Studenti dostávají domácí úkoly na procvičení probrané látky - písemné, poslechy. Stěžejními materiály pro tento kurz jsou učebnice New Headway Elementary Student´s Book a  Workbook a učebnice gramatiky Essential Grammar in Use. V kurzu jsou ideálně 4 studenti (maximálně 6 studentů).  Hodina probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.

Kurz pro mírně pokročilé (A2 - B1)

Kurz rozvíjí základní znalost AJ. Studenti v mírně pokročilém kurzu chápou základní pravidla gramatiky a dokáží je používat. Výuka probíhá v AJ, jen obtížnější gramatiku překládám a vysvětluji studentům v ČJ. Po vysvětlení vždy následuje řádné procvičení v rozhovoru.  Témata rozhovorů jsou cestování, rodina, příroda, život ve městě...atp.  Cílem tohoto kurzu je naučit studenty vyjádřit se na dané tema v AJ bez nuceného překládání z ČJ. Stěžejními materiály jsou učebnice New Headway Pre-Intermediate Student´s Book a Workbook a učebnice gramatiky English Grammar in Use. V kurzu  jsou ideálně 4 studenti ( maximálně 6 studentů). Výuka probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.

Kurz pro středně pokročilé (B1 - B2)

Kurz pro středně pokročilé probíhá v AJ. Za celou vyučovací hodinu se nepoužije jediné české slovo při konverzaci. Při překladu textu či specifických slovních obratů je to samozřejmě nutné, ale 99% výuky probíhá v AJ. Výuka je zaměřena na plynulý projev, vyjádření osobního názoru na dané téma, diskuzi..atp. Studenti dostávají domácí práce - písemné 150 slov (vyjádření názoru na dané téma, získávání informací a jejich následná interpretace) a poslechové - popsat situaci. Tento kurz je určen pro studenty, kteří si buď chtějí udržet úroveň své AJ, nemají možnost ji jinde využít. Nebo jako navazující kurz po kurzu pro mírně pokročilé. Absolvent kurzu pro středně pokročilé dokáže sebevědomně používat AJ jak v osobním tak v profesním životě. Při výuce využívám zejména učebnice New Headway Intermediate Student´s Book a Workbook a učebnici gramatiky Advanced Grammar in Use. V kurzu  jsou ideálně 4 studenti ( maximálně 6 studentů).. Výuka probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.

Kurzy AJ pro děti      

2 - 4 leté děti  se učí angličtinu zábavnou formou, vybarvují, poznávají věci nebo zvířátka na obrázcích, zpívají, poslouchají písničky, pomocí pohybových aktivit, tvoří si malé pexeso z vlastních vybarvených obrázků, hrají jednoduché stolní hry. Pro tyto malé děti neexistují vhodné výukové učebnice, veškeré materiály připravuji sama. Pokud budete chtít můžete se zúčastnit několika hodin s Vaší ratolestí, ale po čase se osvědčilo, když jsou na hodině bez rodičů neboť se více socializují a věnují pozornost. Je to taková malá průprava na školku. Některé, většinou mladší děti se na hodině nejprve neprojevují, ale jazyk vnímají, prosím nenuťte je se doma učit, když se jim nechce, ale podpořte je kdykoliv začnou ukazovat na věci a pojmenovávat je nebo si budou pobrukovat anglicky. Malé děti si nepřekládají z ČJ do AJ, vnímají věci takové jaké jsou, proto je pro ně tento typ „učení- vnímáním“ nejvhodnější. 

4 - 6 leté děti se také učí angličtinu zábavnou formou, vybarvují, poznávají věci nebo zvířátka na obrázcích, zpívají, poslouchají písničky, pomocí pohybových aktivit, tvoří si vlastní pexeso z vlastních vybarvených obrázků, hrají stolní hry, učí se počítat a abecedu. Pro tuto věkovou skupinu již existují učebnice, které využívám, ale většinu materiálů připravuji sama.. Pro nové děti je možné aby na první či druhé hodině byla maminka či tatínek, ale potom to již jistě zvládnou. V letošní skupince si děti utvořily moc prima partu, přála bych jim aby jim toto krásné přátelství vydrželo a láska k angličtině také. Děti od 4 let už zvládají pohybové aktivity ve skupince, např. hází si míčem a počítají, nebo hru na „sochy“, cukr, káva, limonáda, Kuba řekl (Simon said) v AJ apod. Určitě budou mít radost, když si s nimi jejich oblíbenou hru zahrajete i doma.

Kurzy pro děti ZŠ 1 - 5. třída  Ve skupince je max. 6 dětí. Děti si osvojují základní fráze, gramatiku a slovní spojení v praxi. Pomocí výukových učebnic - Chatterbox, Project, atp. a pomocí situačních her, projektů a písniček.

Kurzy pro děti ZŠ 6.- 9.třída  Ve skupince je max. 6 dětí. Děti si prohlubují znalosti gramatiky a rozšiřují slovní zásobu v situační rozhovorech, vypracovávají projekty. Výukové učebnice jsou Project 2,3,4,  Headway Elementary.